BẢNG GIÁ TRẦN THẠCH CAO ( TRẦN CHÌM )

HẠNG MỤC CHỦNG LOẠI 40 – 100m2 >100m2 >1000m2
TRẦN THẠCH CAO PHẲNG /GIẬT CẤP Hà Nội 140.000đ 135.000đ Liên hệ
TRẦN THẠCH CAO PHẲNG /GIẬT CẤP Vĩnh Tường 150.000đ 145.000đ Liên hệ

Thay bằng tấm chịu ẩm/ chịu nước vui lòng cộng thêm 25.000/m2

BẢNG GIÁ TRẦN THẠCH CAO ( TRẦN CHÌM )

HẠNG MỤC CHỦNG LOẠI 40 – 100m2 >100m2 >1000m2
TRẦN THẠCH CAO 600x600x9MM Hà Nội 140.000đ 135.000đ Liên hệ
TRẦN THẠCH CAO 600x600x9MM Vĩnh Tường 145.000đ 140.000đ Liên hệ
TRẦN CHỊU NƯỚC 600x600x9MM Hà Nội 160.000đ 150.000đ Liên hệ
TRẦN CHỊU NƯỚC 600x600x9MM Vĩnh Tường 170.000đ 160.000đ Liên hệ

BẢNG GIẢNG THI CÔNG VÁCH THẠCH CAO

HẠNG MỤC CHỦNG LOẠI Độ dày vách 40 – 100m2 >100m2
VÁCH 1 MẶT Hà Nội 62mm 145.000đ 140.000đ
VÁCH 1 MẶT Vĩnh Tường 62mm 155.000đ 150.000đ
VÁCH 2 MẶT Hà Nội 72mm 185.000đ 185.000đ
VÁCH 2 MẶT Vĩnh Tường 72mm 190.000đ 190.000đ

Thay bằng tấm chịu ẩm/ chịu nước vui lòng cộng thêm 25.000/m2/mặt

BẢNG GIẢNG SƠN BẢ HOÀN THIỆN

HẠNG MỤC CHỦNG LOẠI 40 – 100m2 >100m2 Ghi chú
XỬ LÝ MỐI NỐI VÀ SƠN BẢ HOÀN THIỆN TRẦN / VÁCH Phổ thông 50.000đ 40.000đ Hoàn thiện
XỬ LÝ MỐI NỐI VÀ SƠN BẢ HOÀN THIỆN TRẦN/VÁCH Nippon/ Kova/ Dulux Liên hệ Liên hệ Hoàn thiện

Ghi chú!
* Đơn giá trên đã bao gồm toàn bộ chi phí đi lại ăn ở hoà thiện tại chân công trình
* Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
* Với diện tích nhỏ hơn 40m2 vui lòng cộng với mỗi 10.000đ/10m2 tiếp theo

danh mục sản phẩm

về chúng tôi

SẢN PHẨM MỚI NHẤT

TRẦN THẠCH CAO

VÁCH THẠCH CAO

TRẦN NHÔM

LAM CHẮN NẮNG

dự án

TẤT CẢ DỰ ÁN

VĂN PHÒNG

QUÁN CAFE VÀ NHÀ HÀNG

CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

TẤT CẢ DỰ ÁN

VĂN PHÒNG

QUÁN CAFE VÀ NHÀ HÀNG

CÔNG TRÌNH NHÀ Ở